Biểu đồ Passport Index

Những sự thật thú vị giữa Passport Index và các chỉ số toàn cầu khác.

Chỉ số Lữ hành và Du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới so với Xếp Hạng Quyền Lực Hộ Chiếu

Chỉ số Lữ hành và Du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới so với Xếp Hạng Quyền Lực Hộ Chiếu. Xem biểu đồ Chỉ số Lữ hành và Du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới so với Xếp Hạng Quyền Lực Hộ Chiếu như thế nào.