quyền lực nhất
thấp nhất

Xếp hạng Cá nhân Tiêu đề 2024

Xếp hạng Cá nhân Mô tả

Xếp Hạng Quyền Lực Hộ Chiếu Cá Nhân
MS
1
Bìa hộ chiếu của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
179
134
45
19
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
2
Bìa hộ chiếu của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
178
134
44
20
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
3
Bìa hộ chiếu của Pháp
Pháp
177
135
42
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
4
Bìa hộ chiếu của Đức
Đức
177
134
43
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
5
Bìa hộ chiếu của Ý
Ý
177
134
43
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
6
Bìa hộ chiếu của Hà Lan
Hà Lan
177
133
44
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
7
Bìa hộ chiếu của Luxembourg
Luxembourg
177
133
44
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
8
Bìa hộ chiếu của Áo
Áo
177
132
45
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
9
Bìa hộ chiếu của Thụy Sỹ
Thụy Sỹ
177
130
47
21
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
10
Bìa hộ chiếu của Thụy Điển
Thụy Điển
176
134
42
22
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
11
Bìa hộ chiếu của Phần Lan
Phần Lan
176
134
42
22
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
12
Bìa hộ chiếu của Bỉ
Bỉ
176
134
42
22
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
13
Bìa hộ chiếu của Ba Lan
Ba Lan
176
129
47
22
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
14
Bìa hộ chiếu của Ireland
Ireland
176
128
48
22
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
15
Bìa hộ chiếu của Đan Mạch
Đan Mạch
175
132
43
23
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
16
Bìa hộ chiếu của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
175
131
44
23
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
17
Bìa hộ chiếu của Na Uy
Na Uy
175
130
45
23
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
18
Bìa hộ chiếu của Hy Lạp
Hy Lạp
175
129
46
23
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
19
Bìa hộ chiếu của Hungary
Hungary
175
127
48
23
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
20
Bìa hộ chiếu của Singapore
Singapore
174
138
36
24
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
21
Bìa hộ chiếu của Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
174
127
47
24
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
22
Bìa hộ chiếu của Séc
Séc
174
127
47
24
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
23
Bìa hộ chiếu của Hàn Quốc
Hàn Quốc
174
125
49
24
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
24
Bìa hộ chiếu của New Zealand
New Zealand
174
124
50
24
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
25
Bìa hộ chiếu của Nhật Bản
Nhật Bản
173
126
47
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
26
Bìa hộ chiếu của Estonia
Estonia
173
125
48
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
27
Bìa hộ chiếu của Lithuania
Lithuania
173
125
48
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
28
Bìa hộ chiếu của Croatia
Croatia
173
125
48
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
29
Bìa hộ chiếu của Slovakia
Slovakia
173
125
48
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
30
Bìa hộ chiếu của Châu Úc
Châu Úc
173
120
53
25
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
31
Bìa hộ chiếu của Malta
Malta
172
130
42
26
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
32
Bìa hộ chiếu của Canada
Canada
172
125
47
26
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
33
Bìa hộ chiếu của Slovenia
Slovenia
172
125
47
26
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
34
Bìa hộ chiếu của Latvia
Latvia
172
124
48
26
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
35
Bìa hộ chiếu của Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
172
123
49
26
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
36
Bìa hộ chiếu của Romania
Romania
171
123
48
27
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
37
Bìa hộ chiếu của Iceland
Iceland
171
122
49
27
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
38
Bìa hộ chiếu của Bulgaria
Bulgaria
171
122
49
27
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
39
Bìa hộ chiếu của Liechtenstein
Liechtenstein
171
121
50
27
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
40
Bìa hộ chiếu của Síp
Síp
170
127
43
28
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
41
Bìa hộ chiếu của Malaysia
Malaysia
168
124
44
30
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
42
Bìa hộ chiếu của Monaco
Monaco
168
116
52
30
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
43
Bìa hộ chiếu của Brazil
Brazil
164
116
48
34
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
44
Bìa hộ chiếu của Argentina
Argentina
163
113
50
35
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
45
Bìa hộ chiếu của Chile
Chile
162
114
48
36
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
46
Bìa hộ chiếu của San Marino
San Marino
160
109
51
38
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
47
Bìa hộ chiếu của Hồng Kông
Hồng Kông
158
119
39
40
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 1.000
48
Bìa hộ chiếu của Andorra
Andorra
158
106
52
40
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
49
Bìa hộ chiếu của Brunei
Brunei
155
113
42
43
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
50
Bìa hộ chiếu của Israel
Israel
155
111
44
43
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
51
Bìa hộ chiếu của Barbados
Barbados
154
113
41
44
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
52
Bìa hộ chiếu của Bahamas
Bahamas
152
108
44
46
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
53
Bìa hộ chiếu của Mexico
Mexico
152
105
47
46
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
54
Bìa hộ chiếu của Uruguay
Uruguay
151
104
47
47
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
55
Bìa hộ chiếu của Vatican
Vatican
150
101
49
48
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
56
Bìa hộ chiếu của Ukraine
Ukraine
148
99
49
50
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
57
Bìa hộ chiếu của Peru
Peru
148
96
52
50
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
58
Bìa hộ chiếu của St Kitts & Nevis
St Kitts & Nevis
146
107
39
52
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
59
Bìa hộ chiếu của Saint Vincent và Grenadines
Saint Vincent và Grenadines
146
106
40
52
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
60
Bìa hộ chiếu của Seychelles
Seychelles
146
104
42
52
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
61
Bìa hộ chiếu của Costa Rica
Costa Rica
145
98
47
53
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
62
Bìa hộ chiếu của Antigua & Barbuda
Antigua & Barbuda
143
104
39
55
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
63
Bìa hộ chiếu của Trinidad và Tobago
Trinidad và Tobago
143
103
40
55
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
64
Bìa hộ chiếu của Paraguay
Paraguay
143
94
49
55
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
65
Bìa hộ chiếu của Macau
Macau
140
97
43
58
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
66
Bìa hộ chiếu của Mauritius
Mauritius
139
102
37
59
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
67
Bìa hộ chiếu của Saint Lucia
Saint Lucia
139
99
40
59
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
68
Bìa hộ chiếu của Panama
Panama
139
94
45
59
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
69
Bìa hộ chiếu của Colombia
Colombia
138
89
49
60
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
70
Bìa hộ chiếu của Grenada
Grenada
137
99
38
61
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
71
Bìa hộ chiếu của Serbia
Serbia
137
91
46
61
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
72
Bìa hộ chiếu của Solomon
Solomon
134
91
43
64
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
73
Bìa hộ chiếu của Đài Loan
Đài Loan
134
83
51
64
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
74
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
133
94
39
65
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
75
Bìa hộ chiếu của Georgia
Georgia
132
84
48
66
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
76
Bìa hộ chiếu của El Salvador
El Salvador
131
86
45
67
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
77
Bìa hộ chiếu của Guatemala
Guatemala
131
85
46
67
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
78
Bìa hộ chiếu của Samoa
Samoa
129
87
42
69
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
79
Bìa hộ chiếu của Honduras
Honduras
129
86
43
69
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
80
Bìa hộ chiếu của Bắc Macedonia
Bắc Macedonia
128
83
45
70
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
81
Bìa hộ chiếu của Montenegro
Montenegro
128
82
46
70
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
82
Bìa hộ chiếu của Tuvalu
Tuvalu
127
86
41
71
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
83
Bìa hộ chiếu của Nga
Nga
127
84
43
71
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
84
Bìa hộ chiếu của Venezuela
Venezuela
127
75
52
71
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
85
Bìa hộ chiếu của Tonga
Tonga
126
87
39
72
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
86
Bìa hộ chiếu của Kiribati
Kiribati
126
83
43
72
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
87
Bìa hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
126
75
51
72
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
88
Bìa hộ chiếu của Marshall
Marshall
125
79
46
73
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
89
Bìa hộ chiếu của Nicaragua
Nicaragua
123
79
44
75
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
90
Bìa hộ chiếu của Albania
Albania
121
78
43
77
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
91
Bìa hộ chiếu của Moldova
Moldova
121
78
43
77
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
92
Bìa hộ chiếu của Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina
121
77
44
77
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
93
Bìa hộ chiếu của Palau
Palau
121
73
48
77
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
94
Bìa hộ chiếu của Micronesia
Micronesia
120
73
47
78
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
95
Bìa hộ chiếu của Qatar
Qatar
117
75
42
81
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
96
Bìa hộ chiếu của Nam Phi
Nam Phi
111
66
45
87
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
97
Bìa hộ chiếu của Kuwait
Kuwait
111
63
48
87
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
98
Bìa hộ chiếu của Ả Rập Xê Út,
Ả Rập Xê Út,
103
59
44
95
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
99
Bìa hộ chiếu của Ecuador
Ecuador
102
53
49
96
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
100
Bìa hộ chiếu của Bahrain
Bahrain
101
55
46
97
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.900
101
Bìa hộ chiếu của Belize
Belize
100
63
37
98
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
102
Bìa hộ chiếu của Timor-Leste
Timor-Leste
100
59
41
98
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
103
Bìa hộ chiếu của Maldives
Maldives
100
57
43
98
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
104
Bìa hộ chiếu của Jamaica
Jamaica
99
60
39
99
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
105
Bìa hộ chiếu của Oman
Oman
98
51
47
100
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
106
Bìa hộ chiếu của Guyana
Guyana
96
53
43
102
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
107
Bìa hộ chiếu của Fiji
Fiji
96
53
43
102
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
108
Bìa hộ chiếu của Vanuatu
Vanuatu
96
52
44
102
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
109
Bìa hộ chiếu của Thái Lan
Thái Lan
96
46
50
102
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
110
Bìa hộ chiếu của Trung Quốc
Trung Quốc
94
42
52
104
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
111
Bìa hộ chiếu của Belarus
Belarus
92
48
44
106
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
112
Bìa hộ chiếu của Kosovo
Kosovo
91
52
39
107
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
113
Bìa hộ chiếu của Indonesia
Indonesia
91
49
42
107
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
114
Bìa hộ chiếu của Nauru
Nauru
90
48
42
108
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
115
Bìa hộ chiếu của Kazakhstan
Kazakhstan
90
44
46
108
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
116
Bìa hộ chiếu của Botswana
Botswana
88
55
33
110
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
117
Bìa hộ chiếu của Suriname
Suriname
88
40
48
110
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
118
Bìa hộ chiếu của Bolivia
Bolivia
87
38
49
111
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
119
Bìa hộ chiếu của Papua New Guinea
Papua New Guinea
86
43
43
112
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
120
Bìa hộ chiếu của Armenia
Armenia
84
39
45
114
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
121
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
84
35
49
114
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
122
Bìa hộ chiếu của Lesotho
Lesotho
83
49
34
115
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
123
Bìa hộ chiếu của Maroc
Maroc
83
42
41
115
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
124
Bìa hộ chiếu của Azerbaijan
Azerbaijan
82
37
45
116
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
125
Bìa hộ chiếu của Eswatini
Eswatini
81
49
32
117
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
126
Bìa hộ chiếu của Namibia
Namibia
80
46
34
118
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
127
Bìa hộ chiếu của Tunisia
Tunisia
80
40
40
118
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
128
Bìa hộ chiếu của Malawi
Malawi
79
45
34
119
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
129
Bìa hộ chiếu của Mông Cổ
Mông Cổ
79
40
39
119
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
130
Bìa hộ chiếu của Philippines
Philippines
78
39
39
120
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
131
Bìa hộ chiếu của Kenya
Kenya
77
41
36
121
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
132
Bìa hộ chiếu của Cuba
Cuba
77
33
44
121
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
133
Bìa hộ chiếu của Zambia
Zambia
76
42
34
122
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
134
Bìa hộ chiếu của Cabo Verde
Cabo Verde
76
40
36
122
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
135
Bìa hộ chiếu của Tanzania
Tanzania
75
47
28
123
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
136
Bìa hộ chiếu của Ghana
Ghana
75
46
29
123
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
137
Bìa hộ chiếu của Uzbekistan
Uzbekistan
74
32
42
124
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
138
Bìa hộ chiếu của Rwanda
Rwanda
74
32
42
124
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
139
Bìa hộ chiếu của Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
74
30
44
124
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
140
Bìa hộ chiếu của Gambia
Gambia
73
46
27
125
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
141
Bìa hộ chiếu của Uganda
Uganda
73
38
35
125
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
142
Bìa hộ chiếu của Ấn Độ
Ấn Độ
73
30
43
125
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
143
Bìa hộ chiếu của Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe
72
28
44
126
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
144
Bìa hộ chiếu của Zimbabwe
Zimbabwe
70
40
30
128
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
145
Bìa hộ chiếu của Tajikistan
Tajikistan
70
26
44
128
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
146
Bìa hộ chiếu của Gabon
Gabon
69
30
39
129
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
147
Bìa hộ chiếu của Việt Nam
Việt Nam
69
28
41
129
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
148
Bìa hộ chiếu của Campuchia
Campuchia
69
26
43
129
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
149
Bìa hộ chiếu của Sierra Leone
Sierra Leone
68
43
25
130
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
150
Bìa hộ chiếu của Benin
Benin
68
33
35
130
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
151
Bìa hộ chiếu của Burkina Faso
Burkina Faso
68
33
35
130
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
152
Bìa hộ chiếu của Mozambique
Mozambique
68
32
36
130
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
153
Bìa hộ chiếu của Madagascar
Madagascar
68
30
38
130
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
154
Bìa hộ chiếu của Senegal
Senegal
67
35
32
131
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
155
Bìa hộ chiếu của Togo
Togo
67
32
35
131
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
156
Bìa hộ chiếu của bờ biển Ngà
bờ biển Ngà
66
31
35
132
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
157
Bìa hộ chiếu của Jordan
Jordan
66
26
40
132
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
158
Bìa hộ chiếu của Guinea Xích Đạo
Guinea Xích Đạo
66
26
40
132
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
159
Bìa hộ chiếu của Algérie
Algérie
66
24
42
132
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
160
Bìa hộ chiếu của Ai Cập
Ai Cập
66
22
44
132
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
161
Bìa hộ chiếu của Niger
Niger
65
33
32
133
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
162
Bìa hộ chiếu của Mauritania
Mauritania
65
28
37
133
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
163
Bìa hộ chiếu của Bhutan
Bhutan
65
21
44
133
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
164
Bìa hộ chiếu của Guinea
Guinea
64
31
33
134
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
165
Bìa hộ chiếu của Angola
Angola
64
26
38
134
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
166
Bìa hộ chiếu của Mali
Mali
63
34
29
135
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
167
Bìa hộ chiếu của Comoros
Comoros
63
20
43
135
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
168
Bìa hộ chiếu của Turkmenistan
Turkmenistan
63
18
45
135
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
169
Bìa hộ chiếu của Guiné-Bissau
Guiné-Bissau
62
30
32
136
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
170
Bìa hộ chiếu của Lào
Lào
62
25
37
136
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
171
Bìa hộ chiếu của Haiti
Haiti
62
19
43
136
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
172
Bìa hộ chiếu của Djibouti
Djibouti
62
19
43
136
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
173
Bìa hộ chiếu của Tchad
Tchad
61
24
37
137
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
174
Bìa hộ chiếu của Trung Phi
Trung Phi
61
22
39
137
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
175
Bìa hộ chiếu của Cameroon
Cameroon
59
22
37
139
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
176
Bìa hộ chiếu của Liberia
Liberia
58
27
31
140
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
177
Bìa hộ chiếu của Burundi
Burundi
58
21
37
140
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
178
Bìa hộ chiếu của Congo
Congo
57
23
34
141
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
179
Bìa hộ chiếu của Liban
Liban
57
19
38
141
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
180
Bìa hộ chiếu của Sri Lanka
Sri Lanka
56
22
34
142
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
181
Bìa hộ chiếu của Iran
Iran
56
17
39
142
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.800
182
Bìa hộ chiếu của Myanmar
Myanmar
56
17
39
142
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
183
Bìa hộ chiếu của Ethiopia
Ethiopia
56
15
41
142
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
184
Bìa hộ chiếu của Nigeria
Nigeria
54
27
27
144
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
185
Bìa hộ chiếu của Nam Sudan
Nam Sudan
54
21
33
144
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
186
Bìa hộ chiếu của Congo (Dem. Rep. Of)
Congo (Dem. Rep. Of)
54
19
35
144
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
187
Bìa hộ chiếu của Nepal
Nepal
54
15
39
144
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
188
Bìa hộ chiếu của Sudan
Sudan
53
16
37
145
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
189
Bìa hộ chiếu của Eritrea
Eritrea
53
14
39
145
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
190
Bìa hộ chiếu của Libya
Libya
52
17
35
146
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
191
Bìa hộ chiếu của Triều Tiên
Triều Tiên
52
12
40
146
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.000
192
Bìa hộ chiếu của Palestine
Palestine
50
15
35
148
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
193
Bìa hộ chiếu của Bangladesh
Bangladesh
49
20
29
149
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
194
Bìa hộ chiếu của Yemen
Yemen
47
13
34
151
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
195
Bìa hộ chiếu của Pakistan
Pakistan
46
13
33
152
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
196
Bìa hộ chiếu của Somalia
Somalia
46
13
33
152
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.400
197
Bìa hộ chiếu của Iraq
Iraq
43
12
31
155
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.700
198
Bìa hộ chiếu của Afghanistan
Afghanistan
40
7
33
158
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.500
199
Bìa hộ chiếu của Syria
Syria
39
9
30
159
  Chỉ Số Phát Triển Con Người của Chương trình Phát triển bởi Liên Hợp Quốc: 0.600
ĐIỂM DI CHUYỂN TRUNG BÌNHĐIỂM DI CHUYỂN Ở GIỮAXẾP HẠNG TRUNG BÌNHDÂN SỐ